Informasjon til våre utenlandske gjester:

Nytt fra den norske regjeringen 20.07.2020:

Alle EU-borgere fra land og regioner markert med grønn farge får innreisetillatelse som turister fra 15.07.2020. Se gjeldende kart.

Transit gjennom Sverige med korte stopp utløser ikke karantenekrav.

For reisende som er bosatt i land eller regioner innenfor Schengen/EØS med et for høyt smittenivå, eller fra land som ikke kan gi tilstrekkelig dokumentasjon på smittesituasjonen, vil det gjelde regler om innreisekarantene også etter 15. juli.

For denne gruppen stilles det krav til bestilling av, eller skriftlig avtale om, et sammenhengende opphold på én og samme registrerte adresse i Norge de 10 første dagene i landet, eller den perioden personen skal være i landet om det er kortere enn 10 dager. Den enkelte plikter å gjøre seg kjent med de norske smittevernsreglene. Informasjon på flere språk her.

Reglene kan endres i løpet av 14 dager og regioner kan slettes eller tilføyes i karantenelisten. Dette må den enkelte kontrollere selv for å unngå problemer ved grensen.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å lage en oversikt over hvilke land og områder som har en tilfredsstillende smittesituasjon. Denne vil bli oppdatert hver 14. dag.

 

Oppdatert kart for Schengen- og EØS-området.

 

Se gjeldende kart og kriterier (Folkehelseinstituttet)

2020.07.09 Nordic and Europe English.png

 

 

 

 

Nytt fra den norske regjeringen 12.06.2020:

I går, 12.06.20, kunngjorde regjeringen at turister fra de fleste områdene i de nordiske landene kan reise på ferie til Norge.

Köbenhavn er unntak for Danmark.

Hele Sverige unntatt Gottland er stengt.

Vi har ikke funnet informasjon om restriksjoner for områder i Finnland og på Island. Dette må dere sjekke selv med myndighetene.

Dersom danske, islandske eller finske turiste reiser gjennom Sverige for å komme til Norge, må de overholde smittevernsreglene og kun foreta korte stopp på veien.

Det er svært sannsynlig at tyske turister kan komme til Norge fra 20. Juli.

Det er mulig at turister fra andre nærliggende EU-land kan komme til Norge etter den 20.07.2020. Endelig beslutning tas før den 20.07.2020. Fram til den tid er grensen stengt for turister utenfor de nordiske landene.

 

Vi ønsker å hjelpe våre gjester så godt som mulig. Vi har besluttet å forlenge sesongen med en måned i 2020 for å gi våre gjester mulighet til å forskyve sesongen helt til og med 31. Oktober.

 

Vi kan tilby de av dere som ønsker det, og ombooke ferien til annen ledig periode fram til og med oktober 2020 og få benytte allerede innbetalt depositum/avbestillingsgebyr.

Vi kan ikke overføre depositum/avbestillingsgebyr til 2021, så dere som ikke kan komme til bookingsdato og ikke kan forskyve ferien, må benytte reiseforsikringen deres.

De som har betalt mer enn avbestillingsgebyret vil få overført dette beløpet til booking i 2021.

Dersom dere vet at dere ikke kan komme til booket periode lønner det seg å ta kontakt for nye datoer snarest.